תאריך העלאה: מאת: יערדן קטגוריה: בנייה קלה

 התפתחויות ומגמות בענף הבניה הירוקה


נכון ל 2017 הרשות להשקעות בנתה תוכנית ומציעה מענק הן לקבלנים שיבנו בשיטות מתועשות והן לקבלן שיחליט לרכוש אמצעי בנייה לבניה ירוקה . במחקר שנערך נמצא כי שימוש בציוד בנייה משוכלל למוצרי חרושת המיוצרים מחוץ לאתר הבנייה ,יביא לתועלות שונות ,בהן ירידה בעלויות הבנייה ,העלאת איכות ובטיחות הבנייה ,קיצור משך זמן הביצוע ומשך זמן הכשרה ,תוך חיסכון בתשומות הנדרשות והעלאת איכות היציקות והגימורים.הבאים לידי ביטוי בבניה ירוקה

אולם המחקר מצא גם,כי העלויות הגבוהות ברכישה ובתחזוקה של ציוד בנייה ירוקה מרתיעות קבלנים .המסלולים החדשים שמעמידה הרשות להשקעות מיועדים לקבלני הביצוע להקמת בנייני מגורים בשיטות בנייה מתועשות. תוכנית זו מצטרפת למגוון פעיליות שעיקרן להגדיל את היצע הדירות בשוק ,לקצר את זמני הביצוע ולהוזיל את רכישת הדירות באופן משמעותי בבניה ירוקה

אחד החסמים בפני תיעוש הבנייה הוא המחסור בכוח אדם מיומן בעבודות שלד ,ובמנהל עבודה וכן במפעלי עגורני צריח,כדי להתמודד עם המחסור מתכוונים במשרד השיכון להקים מכון למקצועות הבנייה בבניה ירוקה

מניתוח הגורמים לבחירה בבניה קונבנציאלית על בניה ירוקה נמצא ,כי לרוב ההחלטה על שיטת הבנייה מתקבלת בשלב בו התיכנון הושלם ,כאשר המעבר לשיטות מתועשות לא אפשרי או שהוא מצריך שינויים או עיכוביים.ניתן לראות פער בתוצאות העסקיות של פרויקטים אשר הושקע בתכנונם חשיבה כלכלית מהשלבים המוקדמים.בעקבות זאת הוחלט על הגברת המודעות של אנשי התכנון.

שלב נוסף חשוב עוד לפני תחילת הבנייה  בבניה ירוקה,הוא המכרז על הקרקע ,וכאן החליט משרד השיכון לייצר צורה חדשה של מכרז:מכרזי תיכנון ובניה מכרזים גדולים שבהם תהיה אחראית החברה שתזכה גם על שלב התכנון וגם על הביצוע,שם הדרישה לבנייה מתועשת מופיעה במפורש במכרזים החדשים לבניה ירוקה

תוכנית זאת משתלבת בתוכנית להבאת חברות בניה ירוקה זרות שיעבדו בישראל ,שנושא התיעוש מהווה מרכיב מרכזי גם בתוכנית זאת.

בניה ירוקה תן לקבלנים כדי להתמודד עם לקוחות שלושה מסלולי מענקים שמתיחסים בין היתר לסיווג הקבלן

לקוחות הביקוש בענף הבנייה למגורים בבניה ירוקה


משקל הענף בתוצר ענף הבנייה הירוקה והתשתיות מורכב משלוש קבוצות מרכזיות: בנייה למגורים, בנייה שלא למגורים (נדל"ן מניב, שטחי מסחר, מבני ציבור ועוד) ותשתיות. היקף ההשקעות השנתי היה בשנת 2013 כ-108.1 מיליארד ₪, המהווים כ-10% מהתמ"ג. זוהי עליה ריאלית של כ-8.3% לעומת 2012. בהשקעות בבניה למגורים חלה עליה ריאלית של כ-4% וכ-13% בבנייה שלא למגורים. 
ההשקעות בענף הבנייה בשנים האחרונות (במיליוני ₪ במחירי 2010):* סך כל ערך התוספות נטו של בניינים ועבודות בנייה אחרות של יצרן בתקופת החשבון בניה ירוקה

בשנים האחרונות היקף ההשקעות בענף הבנייה נמצא במגמת עלייה, וכך גם אחוז ההשקעות בבנייה מתוך התמ"ג. 
כ-300 אלף משקי בית מתפרנסים מענף הבינוי ומהתעשיות הנלוות שלו כאשר 200,000 מתוכם מועסקים ישירות

תגובות גולשים

מאמרים נוספים

מחשבון מוצריםמחשבון
מחשבון מחיריםמחשבון