תאריך העלאה: מאת: ירדן קטגוריה: בנייה קלה

מזרחי פתרונות בניה מתקדמים בניה ירוקה

מפרט סטנדרטי 

הכנות השטח לבניה ירוקה

אתר הבניה כולל ביטוח כללי לאתר לנזקים עד 5.000.000 ש"ח פוליסה אשר תוצג ללקוח בתרם תחילת העבודה .
שלד הבית פלדה כבדה:

הקמת פיגום סביב אתר הבניה כללי מיטות ורגליים על פי תקן משרד העבודה ולפי תקן בניה ירוקה

שלד הבית בנוי על ידי שימוש בפרופיל 100/100 RHS  עובי 4 מילימטר לבניה ירוקה

פריסת העמודים על פי תוכניות מהנדס קונסטרוקציה  באחריות הקבלן לספק ת את התוכניות לשלד הבית כולל חישוב עומסים  כולל אישור מהנדס על חוזק ביניין קיים .

חיבור עמודי השלד בריתוך על גבי פלטות מקודדות 8 מילימטר ובהברגה על ידי שימוש בעוגני חץ 16 לתוך הבטון של מסגרת הקפית קיימת

לאחר גמר עמודים כללי יחובר קושר תחתון בין העמודים בגובה 120 סביב הבית ובין העמודים מפרופיל 100/50 עובי 2 מילימטר בריתוך ב3 ורבע לשמירה על דייגונל .

העמדת רוכב עליון כמסגרת כללית על ידי שימוש בU160 מסגרת הקפית סביב קווי מתאר של הגג הבנוי בבניה ירוקה

חלוקה פנימים שלדת הגג על ידי שימוש בדבל T 14 כל 60 סנטים בכל חלל הגג .

לאחר גמר העמדת שלדה יחובר פח גלי עובי 0.4 מעל שלדת הגג על ידי שימוש באקדח גז לניטים ובתוסף של ברגי אסכורית קודח . וחיבור בין הפחים בבורג פח קודח לבניה ירוקה

לאחר גמר שלדת הגג כולל הפחים תותקן רשת 15 עובי 6 על כל חלקיו ויציקה על ידי שימוש בבטון ב-300 מזוין על כל המעטפת העליונה כולל חפיפה כללית בין רשתות.

כלל המערכת מגולוון גילוון חם . כולל מעבר לאחר ריתוך באבץ .ויסוד אפוקסי לגילוון  על גבי ריתוכים .
פירוט קיר מעטפת
לאחר גמר שלדה ראשית המפורט בסעיף הקודם .
תותקן מערכת שלדה משנית בפלדה דקת דופן עובי 1.2 רוחב 10 כל 40 ס"מ על ידי שימוש בהברגה בבורג קודח לשלדה הראשית

על גבי מעטפת זאת מותקנות מבפנים החוצה בבניה ירוקה :

גבס ורוד דו כרומי שתי וערב ליצירת מעטפת על פי תקן 955 סיווג בשריפה V43 כללי תקן בעירה לגבס ורוד בבניה ירוקה

לאחר התקנת הגבס שכבת צמר סלעים 24 קילו בלתי דליק של חברת קנאוף  כבידוד ראשוני וכחלק ממעטפת אש הצמר גלגל 3 ס"מ לא דחוס

לאחר גמר התקנת הצמר מותקנות בהברגה על ידי שימוש בבורג גבס 25 כל 7 סנטים פלטות חוץ מסוג דנסגלאס  שאינם דורשות יריעת איבוי על פי תקן לבניה ירוקה .

על גבי לוחות אלו מותקנות פלטות צמר סלעים דחוס 150 ( חברת קנאוף)קילו לקוב כמעטה נגד אש .עובי חמישה סנטים

השימוש בפלטות כולל עוגנים מגולוונים כולל טיח ודבק  כרמית 114 לחיבור הלוחות לקיר . כלל המעטפת בצורת בניה על מנת לבטל תפר התפשטות בקירות חיצוניים במבנה בבניה ירוקה

לאחר גמר חיפוי מותקנת רשת פיבר בחפיפה של עשרה סנטים כולל שימוש סופי בטיח סלע פולימרי שני שכבות לפחות .

השפרה בין השכבות יומיים עד שלושה .

בסיום ניתן ליישם כל שכבת גמר אשר תקבע לבית .בבניה ירוקה
קירות פנים
בניית קירות פנים על ידי שימוש בפלדה דקת דופן כולל העמדת עמודים ראשיים בתוך הקירות כתומך ראשי לתקרה על ידי שימוש במוטיב חוזר של פרופיל 100/100 עובי דופן /2.94 מילימטר כולל קושרות .

חיפוי פנימי בגבס דו כרומי ורוד על פי תקן כולל בידוד בצמר 24 קילו  בכל צד של הקיר .בבניה ירוקה

כלל המערכת כוללת הכנה למיזוג צנרת נחושת כולל כבל פיקוד על פי הצורך ועל פי דוח יועץ מיזוג כללי לעבודות מיזוג לבניה ירוקה .

ההתקנה כוללת הכנות בלבד ללא היחידות כולל ניקוזים צינור 32 על פי תקן לקופסא פעילה
תקרת הבית בבניה ירוקה

תקרת הבית פנים תבוצע על ידי שימוש בניצבים עובי 05 כל 40 ס"מ ועל ידי עיגונם לשלדת הפלדה של הגג.

חיפוי בגבס ורוד על פי תקן כלל היחידה  לבניה ירוקה.

במרווח קיים שנוצר בין קורות הדבל טי יותקן צמר סלעים 24 קילו כל מעטפת הגג חלל פנימי על פי הנחיות לבניה ירוקה
 

חדרים רטובים בבניה ירוקה

במכלול חדרים רטובים משתמשים בפלטות דנס גלס לחיפוי פנימי .

בטרם הריצוף תבוצע אטימה כללית על ידי שימוש באולטראסיל /סיקה 107 לאיטום/אולטרה סיל  עד גובה 120 כללי מעטפת חדר רטוב  במקומות רטובים עד גובה תקרה כללי פעמיים כולל בדיקת הצפה בסיום האיטום של הרצפה מתבצע לאחר בניית חגורה סביב מפתחי יציאה מדלת המקלחת ואיטום כללי של הרצפה. 

לאחר גמר איטומים תבוצע בדיקת הצפה במקביל לבדיקת לחץ המים במבנה   כנהוג לעשייה לבניה ירוקה.

איטום כללי של מערכת הקירות בבית מתבצעת על ידי הכנת רולקות בין רצפת בטון לקירות פנים .

לאחר יבוש מלא מבוצעת שכבת אולטרסיל כפולה לאיטום כולל בדיקת הצפה כללית של הבית .

בניית מעטפת פנימית כיסוי על פי תקן אש אזורי למערכות בעלות גלאים עצמאיים בלבד

כלל המערכת פלטות חסינות אש על פי תקן 933 סיווג בשרפיה V43  כיסוי פנימי כלל המבנה קירות מעטפת פנים

לאחר גמר כיסוי מוחדר למעטפת בידוד צמר סלעים 24 קילו המנוע מעבר של חום וקור ובעל תכונות אקוסטיות

הסבר השימוש בלוחות חוץ ובמעטפת
סגירת המעטפת החיצונית בלוחות דנס גלס/סופר בורד/USG לפי דרישת אקלים באזור בבניה ירוקה

סוג החומר אינו דליק מבודד לחות ומונע את תהליך העיבוי

כמו כן הפלטות עמידות למים ובלתי מושפעות ממזג  אויר ותנאי אקלים קיצוניים.

לאחר גמר הברגת הלוחות מחופה המבנה הצמר סלעים דחוס 150 קילו לקוב

בלתי דליק המעניק למבנה בידוד מושלם נגד אש. בבניה ירוקה

תכונה נוספת של החומר היא בידוד מוגבר בשבירת גשר חום וקור והפרש טמפרטורה עד 60%

הלוחות בעלי יכול ספיגה של רעשים ולכן אקוסטיות לחלוטין ומשמשות כבולענים ומתאימות גם לאזורים בעלי רעש מוגבר

הנמכת הדציבל 80% בבניה ירוקה

התקנת רשתות שריון על גבי לוחות צמר הסלעים הדחוס בישום שיכבת טיח סלע פולימרי

טיח הסלע מחזק את התשתית עד לחצי טון למטר מרובע לחץ חיצוני בבניה ירוקה

ומקנה לקירות החיצוניים כוח ותשתית חיצונית לקבלת חומרי גמר בהתאם לבחירת הלקוח

שכבת הטיח נעשות בשני שכבות כולל בשפרה בין שכבה לשכבה והחלקה עד לגמר סופי המאפשר ישום שליכט


לבסוף לאחר כל השכבות הללו אנו מיישמים יסוד קושר שיכבה א כיסוי מלא ושכבה ב את הגמר הסופי המהודר הכולל לבחירה: שליכטה צבעוני כציפוי בעל פולימר גבוה לאיטום על בסיסי גומי להגנה על המבנה .
 בבניה ירוקה
גג בבניה ירוקה

מערכת הגג כוללת ריתוך פלדה כבדה כל 60 ס"מ על פי תוכניות מהנדס

על גבי הפלדה מתקינים לוחות פח גלי עובי 0.4 מילימטר כהכנה ליציקה

הכנות הגג כוללות רשת על פי תוכנית מהנדס . כולל מעקב סביב החלק הקיצוני היקף סביבי בביניין

כלל עבודות הגג על פי תוכנית גג מסוכמת לאיטום המופיע כנספחים לחוזה

בגמר יציקה לאחר השפרה מבוצעת שכבת בקל ליצירת שיפועים

איטום הגג ביריעות ביטומניות 0.5  בהלחמה כולל בסיום שכבת פוליגג משוריין לאיטום קירור ורשת אינטרגלס בבניה ירוקה


כלל האבזור הפנימי כולל ( פרוט מחירים לזיכוי במידה יבחר הלקוח לרכוש בעצמו):
1-אמבטיה  סטנדרטית- 950 ש"ח 70/170 בבניה ירוקה

2-ברזי חמת -350 לברז כיור נטלה בבניה ירוקה

ברז מטבח - 550 ש"ח בבניה ירוקה
2 ארוניות +כיור מראה וברז -780 ש"ח (מצורף )
שיש קיסר על פי סטנדט החברה עד 700 ש"ח למטר  עד 4 מטר מטבח מחושב
קרמיקה כללי עלות אריחים עד 60 ש"ח למטר

מטבח מגוף סנדוויץ ציפוי פורימיקה סטנדרטי 1300 למטר עד 4 מטר

חלונות הבית מתחיל מסטנדרט של קליל 7000/ש"ע כולל תריסי חשמל סמויים , ההתקנה כוללת רשת וחלונות אנטי סאן בכל חלקי הבית כולל סף שיש חברון על פי בחירת לקוח ש"ע

אפשרות לזיכוי לפי 1870 ש"ח למטר לחלון
מערכת המפרט כוללת מערכות מים מתוצרת SP צנרת גרמנית בעלת תקן ישראלי ותקן עולמי לצנרת ביתית המערכת כולה מורכבת כיחידות נפרדות המחוברות למרכזיה חמה ומרכזיה קרה מיקומים על פי תוכנית אדריכל בבניה ירוקה

מערכת המים החמים כוללת בידוד הצנרת בבידוד לצנרת מתאים למניעת בריחת חום בתהליך הזרמת המים

כלל המערכת מותקנות מרכזיות חום וקור קו נפרד לכל נקודה  צינור 16

כולל מערכת הזנה צינור 25 פלסון לבית וצינור 20 SP שחור להזנת דוד

המערכת לא כוללת דוד והתקנתו .

כלל המערכתנקודות מים על פי תוכנית חם וקר
מערכות החשמל בבית מערכת וגויס או ש"ע כללי כולל לוח חשמל ומעברי תקשורת על פי תקן בניה מתקדם לבניה חכמה

ניתן לשדרג לבית חכם בעלות נוספת של עד 10% מחיר כללי למערכת

בבניה ירוקה אנו מתאימים את המערכות על פי הצרכים שלך ועל פי ההתנהלות שלך בבית כך שתוכנית חשמל תסופק מטעמנו על פי דרישה וצורך .

כלל המערכת כוללת הכנה לתקשורת וכוללת מערכת תקשורת כבלים מתקדמת .

לאחר התקנה והפעלה ינתן אישור בדיקה של מהנדס חשמל מטעמנו לצורך קבלת טופס 4 .

המערכות כוללת קו הזנה ראשי חדש  3*40A

וכוללת מערכת ארקה מתקדמת על פי תקן .בבניה ירוקה
דלתות פנים

התקנת 4 דלתות פנים חברת טלדור דגם סטנלי כולל משקוף P/V/C נגד מים או ש"ע

הדלת כוללת התקנה כוללת נעליה מגנטית וכוללת פתח אור לשירותים וחדרים רטובים

גוונים על פי קטלוג

מערכת הדלתות כוללת הלבשות ישרות סביב הדלת כולל איטום סביב במרק אקרילי בין הלבשה לקיר

כולל סט גומיות לאיטום

אפשרות לקיזוז 1100 ש"ח לדלת כולל התקנה

התקנת דלות חוץ 1 במספר שריונית חוסם או ש"ע

דלת ראשית צבועה בתנור מנגנון נעילה רב בריח עלות לקיזוז 2700 ש"ח כולל התקנה

ריצוף מרפסת:
איטום כללי של איזור המרפסת כולל רולקות ופיתרון ניקוז למים

כלל עבדות הריצוף על גבי מצא סומסום כללי גובה על פי הנחיות יועץ בבניה ירוקה

בכל חלקי הגג הקיים יבוצע ריצוף כולל רובה בעלות של אריחים עד 60 ש"ח למטר עלות כללית אריחים

מערכת הניקוז כוללת מאסף למים חוזרים תחת מפלס הריצוף ניקוזים על פי תוכנית מהנדס אינסטלציה וביוב
בניית פרגולה מתועשת כללי או שווה ערך עץ על פי תוכנית כללית לבניית פרגולה כולל סנטף סולר גריי בבניה ירוקה
 

תגובות גולשים

מאמרים נוספים

מחשבון מוצריםמחשבון
מחשבון מחיריםמחשבון